Investeste în tine! Participa la stagii de practică!

Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Acasa

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1 „ Tranziția de la școală la o viața activă”
Titlul proiectului: „ Investește în tine! Participă la stagii de practică!”
Cod contract: POSDRU/109/2.1/G/82652
Beneficiar: Academia de Studii Economice

Proiectul „ Investește in tine! Participa la stagii de practica!” își propune dezvoltarea abilitaților şi competentelor de munca ale studenților din ciclul de licența şi masterat, cu scopul de a facilita accesul acestora pe piața forței de muncă după absolvirea studiilor. Lipsa experienței şi a cunoștințelor practice necesare pentru a performa intr-un mediu competitiv, a abilitaților de comunicare/lucru în echipa, îngreunează accesul tânărului absolvent la un loc de munca. Din aceasta cauza proiectul urmărește creșterea competitivității tinerilor pe piața forței de muncă.

Dezvoltarea abilitaților şi competentelor de munca ale studenților se va realiza prin:

  • oferirea unui număr de 400 de locuri de practica timp de doi ani;
  • consiliere şi orientare în cariera ;
  • desfășurarea de stagii de practica în companii de renume sub îndrumarea unor tutori;
  • completarea unui caiet de practica;
  • consiliere pe perioada derulării stagiului.

Cei mai buni practicanți vor fi remunerați, în urma unei competiții profesionale.